Goed voorbereid op de toekomst

Een interview met Anton van Gemert

Responsive image


Anton van Gemert is hoofd van de toekomstige ICT-module binnen de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling: ICT Rijk van Nijmegen (iRvN). Hij geeft leiding aan het proces om de ICT-samenwerking in de regio tot stand te brengen. De iRvN bestaat uit de gemeenten Druten, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Groesbeek en Nijmegen.

In de eerste fase wordt de ‘harde’ kant van ICT geregionaliseerd. Hieronder valt bijvoorbeeld het beheer van alle netwerken, computers en telefooncentrales. Er is een Product Dienst Catalogus (PDC) opgesteld, waarin staat welke diensten iRvN levert.

Voorkomen is beter dan genezen

“Er is gekozen voor een samenwerking om, met name in de toekomst, problemen te voorkomen. Op dit moment zijn er nog geen grote problemen, maar de informatievoorzieningen worden steeds complexer. Nu hebben de ICT-medewerkers er al de handen vol aan en de verwachting is dat het op een bepaald moment niet meer gaat. De computers, services en netwerken worden steeds ingewikkelder waardoor meer specialistische kennis nodig is.”

De eerste jaren staan in het teken van het opbouwen van de nieuwe organisatie en een regionaal netwerk. “We ontwikkelen een transparant iRvN netwerk, daarin zijn geen specifieke gemeentedingen meer te herkennen. Het is dus niet zo dat we het netwerk van Druten koppelen aan het netwerk van Nijmegen. Het eindplaatje is dat we één netwerk hebben; het netwerk van iRvN.

We blijven wel op alle locaties een medewerker van de iRvN houden, in ieder geval in het eerste jaar, en als het gewenst is blijft dat zo.”
Het streven is dat de klant niks merkt van de verandering. “Er is onderzoek gedaan naar wat men wil behouden aan de ICT-dienstverlening en wat er verbeterd kan worden. Wat men wil behouden zijn de korte lijnen. Dit proberen we, maar het zal waarschijnlijk wat formeler worden. Vooral in een kleinere organisatie is men gewend om iemand op de schouder te kunnen tikken, vandaar dat we op locatie altijd een medewerker willen hebben, naast de centrale Servicedesk.
Het voordeel voor ons is dat de ICT-medewerkers van de kleinere organisaties altijd tussen de gebruikers hebben gewerkt. Hierdoor hebben zij veel kennis van wat de gebruiker van de ICT-dienstverlening verwacht.”

Samenwerken is elkaar helpen

Naast het samen organiseren van de ICT-taken, levert de samenwerking meer positiefs op. “Gemeente Mook en Middelaar wilde heel snel, in verband met de aanschaf van iPads voor de Raad, een draadloos netwerk hebben. Gemeente Groesbeek bleek acht routers beschikbaar te hebben. We hebben de routers naar Mook gebracht en nu heeft het gemeentehuis in Mook een draadloos netwerk.

De iRvN in 2020

In 2020 ziet de iRvN er volgens Anton heel anders uit. “We hebben ons nu gericht op de ‘harde’ kant, maar in het bedrijfsplan staat dat dit pas een eerste stap is naar de Informatiedienst Rijk van Nijmegen. De ‘harde’ kant is de basis maar daar is niet zo veel winst te behalen. De echte winst zit hem in het gezamenlijk uitvoeren van I&A-projecten om zo de informatievoorziening te harmoniseren om uiteindelijk meer werkprocessen gezamenlijk uit te kunnen gaan voeren. Het is daarom van groot belang om de band met de gemeenten heel nauw te houden, zodat we hen goed kunnen ondersteunen.”