Cijfers en toelichting

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

Etniciteit en Functieniveau

Ten opzichte van 2013 is er geen verandering opgetreden in het aantal allochtone medewerkers binnen de Gemeente Nijmegen. Het percentage ligt sinds vorig jaar op 9%.
Zoals eerder vermeld zijn deze cijfers gebaseerd op een vrijwillige registratie, een voortzetting van de registratie in het kader van de Wet Samen. Volgens de hierin gehanteerde definitie zijn die medewerkers allochtoon die zelf in bepaalde doelgroep landen geboren zijn of één van hun ouders.

In grote lijnen komt dit overeen met de definitie van niet-westerse allochtonen van het CBS.Bij binnenkomst wordt nieuwe medewerkers gevraagd naar hun geboorteland en dat van hun ouders. Medewerkers mogen echter registratie weigeren, wat de registratie onbetrouwbaar maakt. Het percentage allochtonen lijkt ongeveer hetzelfde te blijven, maar het is de vraag of dit een juist beeld geeft van de werkelijkheid.

Responsive imageResponsive image
Responsive imageResponsive image

NijmegenSchool

Voor het eerst sinds 2010 zien we een afname van het aantal trainingen en inschrijvingen van de NijmegenSchool. De oorzaak hiervan is dat het aantal trainingen in het open aanbod in 2014 is gedaald en vooral dat de deelnemers aan Insights en de Leiderschapsestafette niet meer  meegenomen worden als inschrijvingen bij de NijmegenSchool. 

Daarentegen zijn er in 2014, door het groeiende aantal nieuwe medewerkers, wel twee introductiebijeenkomsten geweest, waar 66 medewerkers aan hebben deelgenomen. Sinds 2011 staat een deel van het aanbod van de NijmegenSchool ook open voor deelnemers vanuit de regio. In 2014 maakten 31 medewerkers van buurgemeenten daar gebruik van.

Responsive imageResponsive image

Stages

Nadat het aantal stagiaires jarenlang geschommeld heeft tussen 100 en 140, zagen we in 2013 al een toename van stagiaires. In 2014 is dit aantal nog verder gestegen naar 219.

Responsive imageResponsive image

Werkervaringsplaatsen

In totaal hebben 22 medewerkers in 2014 een werkervaringsplaats vervuld binnen de Gemeente Nijmegen. De tabel laat zien dat voornamelijk jongeren tot 30 jaar een werkervaringsplaats hebben gehad. We hebben geen duidelijk beeld van voorgaande jaren, waardoor we deze cijfers niet kunnen vergelijken.