In 2014 hebben diverse regionaliseringstrajecten een grote rol gespeeld. Waar het Regionaal Ondersteuningsbureau zich in de eerste fase bevindt, is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sinds 1 juli 2014 actief, en zijn het Regionaal Werkbedrijf en ICT-Rijk van Nijmegen er klaar voor om in lichte vorm van start te gaan. 
Ton van Gemert van de IRvN en Astrid van der Kemp van het Werkbedrijf blikken terug op de ontwikkelingen van 2014 en kijken ook alvast vooruit.

Werk is de uitkomst

Een interview met Astrid van der Kemp

Responsive image


Astrid van der Kemp is bureauhoofd bij de voormalige afdeling Werk van de gemeente Nijmegen en sinds 1 januari 2015 bij het Regionaal Werkbedrijf, waar ze ook deel uit maakt van een kwartiermakersteam. Het Werkbedrijf begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een zo regulier mogelijke baan.

Waarom een regionaal werkbedrijf

“Het Regionaal Werkbedrijf bestaat uit 6 regiogemeenten en de gemeente Nijmegen, plus Breed, en het UWV als belangrijkste samenwerkingspartner. De werkgevers in de regio vormen een andere heel belangrijke partij. Er zijn twee redenen waarom het Werkbedrijf is opgericht.
De eerste hangt samen met de landelijke decentralisaties, waarbij het Rijk van Nijmegen de keuze heeft gemaakt voor intensieve regionale samenwerking.
De tweede reden is het vormen van één gezicht naar buiten. Wij denken dat dit nodig is om de werkgevers in de regio goed te kunnen bedienen. Zodat we steeds meer organisaties kunnen verrijken met verrassende mensen. Dat is onze missie.”

Re-integratie begint op de werkplek

“De structuur van het Werkbedrijf verschilt van de oude structuur. De nadruk verschuift van de kandidaat; de werkzoekende, naar de klant; de werkgever. Dus je gaat vanuit de klant kijken wat je van kandidaten verwacht. Concreet kan dit betekenen: meer rechtstreeks contact tussen klanten en kandidaten. Iemand zien geeft toch een ander beeld dan alleen het lezen van een CV. Dit kan ook in groepen plaatsvinden, of in de vorm van speeddaten.

De re-integratie van kandidaten zal veel meer op de werkplek gebeuren in plaats van in een voortraject bij de gemeente. Medewerkers gaan meer de arbeidsmarkt op. Dit vraagt soms andere vaardigheden. We zijn gestart met een tweetal pilots waarin we de nieuwe werkwijze verder willen ontwikkelen met de medewerkers. En daar zullen we vervolgens een programma op bieden.”

Gezamenlijk resultaat

“De meerwaarde van het Werkbedrijf voor de werkgevers is dat er nu één duidelijk aanspreekpunt is in de regio, daar was behoefte aan. En ze zullen intensievere ondersteuning krijgen, het Werkbedrijf kan hierin een bredere rol spelen en waar nodig zal maatwerk toegepast worden.
Voor de kandidaat betekent het meer aanspraak op zelfstandigheid, meer gebruik van bijvoorbeeld e-learning en ook hier: maatwerk waar het lukt.
We gaan voor gezamenlijk resultaat, vanuit de kernwaarden kennen, verrassen, verbinden en waarmaken.”

Jaar van de waarheid

“2014 was een jaar van uitgebreide en brede voorbereiding, het op één lijn krijgen van alle partijen en het kweken van vertrouwen. 2015 wordt het jaar van de waarheid. Een spannend en ook pittig jaar, omdat we het nu waar moeten gaan maken. We zitten in een organisatie die nog in opbouw is, er verandert veel en het werk gaat gewoon door. Gelukkig merk ik dat de meeste medewerkers enthousiast zijn. De samenwerking met de regiogemeenten levert veel energie en nieuwe input op, omdat je van elkaar leert.”

Meer over Regionalisering


Responsive imageResponsive image