In oktober 2013 is het gemeentebrede organisatieontwikkelingsproject MeeAnder afgesloten. Dat betekende uiteraard niet dat de organisatie zich niet verder zou ontwikkelen. De nadruk op verdere ontwikkeling van de organisatie zou meer op afdelingsniveau moeten komen te liggen. Diverse voorstellen zijn gedaan om dit te realiseren en er hebben een aantal verschuivingen plaatsgevonden.

De organisatie in beweging

De gemeente Nijmegen heeft in 2014 onder andere in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de organisatie, in de vorm van zowel bezuinigingen als het verbeteren van effectiviteit. Begin 2014 is een voorstel gedaan tot een bezuiniging van 15% personeelskosten op de middelenafdelingen (overhead), vermindering van de beleidscapaciteit, reductie van leidinggevenden en secretariële ondersteuning, en deregulering en dienstverlening. Hierbij wordt voortgebouwd op de weg die is ingeslagen met MeeAnder. Daarnaast is er voor de doorontwikkeling van de organisatie een keuze gemaakt om te komen tot twee middelenafdelingen en een ondersteunende afdeling. Tevens vindt de herinrichting van het ruimtelijk domein plaats. Deze veranderingen hebben geleid tot een aangepaste organisatiestructuur. Dit is te zien in onderstaande bollogrammen.

Oude organisatiestructuur

Responsive image

Nieuwe organisatiestructuur

Responsive image

Voor de zes middelenafdelingen gold de bezuinigingsopdracht als primaire reden om de organisatorische structuur te willen vereenvoudigen. Daarnaast werd bij de vormgeving gekeken naar verbetering van de sturing (evenwichtigheid vanuit de aandachtsvelden) en mogelijke synergievoordelen in specifieke processen.
Dit levert de volgende drie afdelingen op:

• Bestuurskwaliteit
• Personeel, Informatie en Facilitair (PIF)
• Financiën


Binnen het ruimtelijk domein werd geconstateerd dat de samenwerking en vernieuwing achter bleven bij wat nodig werd geacht voor de ontwikkeling van de stad. Daarnaast bleek dat de beleidscapaciteit in verhouding tot andere organisaties groot was.
Binnen het ruimtelijk domein komen de onderstaande vier afdelingen:

• Ruimtelijke Ontwikkeling (oriënteren en ontwikkelen)
• Ontwikkelingsbedrijf (oriënteren en ontwikkelen)
• Projectmanagement en Ruimtelijke Realisatie (maken en realiseren)
• Stadsbeheer (gebruiken en beheren)